english   om oss   europa   forretningsfilosofi   historie   kontakt  
 
Logo for rdCube
Convergent Media Solutions  in audio, video, computing and telecommunications
   

Om oss

Translatørservice AS har siden 1979 registrert hvilke ressurser som er tilgjengelige for oversettelse og tolking, både i Norge og utlandet. Alle våre frilansere, samt en rekke byråer i andre land som vi samarbeider med, er en del av det vi kaller webstaben. Dette gjør at vi, i tillegg til oversettelser mellom norsk og andre språk, også kan tilby oversettelser mellom ulike fremmedspråk, for eksempel mellom engelsk og tysk, fransk og italiensk, svensk og portugisisk etc. Det finnes nesten ingen kombinasjoner vi ikke dekker, er du i tvil er det bare å ta kontakt for å spørre! Vi tilbyr alle kombinasjoner til gunstige priser, og med kort leveringstid.

Den tekniske utviklingen gjennom de siste år, da særlig framveksten av Internett og bruken av e-post, har gjort det mulig å utnytte de ressursene som er tilgjengelige på en helt annen måte enn før. Dette betyr at verden blir mindre, og at det ikke lenger er problematisk å benytte oversettere i andre byer eller andre land, ei heller andre kontinenter! Også for kunden er det lettere enn tidligere, man kan både bestille og motta oversettelser direkte per e-post, bare minutter etter at en oversettelse er ferdig.

Webstaben vår er ikke bare plukket ut med tanke på språklige kvalifikasjoner, selv om dette selvfølgelig er det viktigste. Vi legger også vekt på spesielle kunnskaper, om for eksempel økonomisk, juridisk, teknisk eller medisinsk språkbruk, slik at vi også kan være behjelpelige med svært vanskelige tekster, så som teknisk oljespråk.

En viktig basis for virksomheten vår er samarbeidet med en rekke oversettelsesbyråer i Europa. Dette samarbeidet innebærer at vi alltid kan få oversettelser utført av dyktige oversettere som lever og virker i det aktuelle landet, og som har det aktuelle språket som morsmål.

Alt i alt har vi kontakt med over 200 medarbeidere innenfor ulike språk og kategorier. Vi råder over en av de største gruppene i Norge av statsautoriserte translatører, fagoversettere og oversettere.

Vi har også mulighet for, der det er nødvendig, å benytte oss av de mest avanserte metoder for skanning, dataassistert oversettelse (CAT) og utvikling av spesielle ordbøker.

Der hvor det er nødvendig på grunn av oppdragets omfang eller tidsfrist, kan vi fordele oppdraget på flere medarbeidere, med sentral kvalitetssikring til slutt.